Garšīgi, kvalitatīvi un izdevīgi

VIENMĒR!

Garšīgi, kvalitatīvi un izdevīgi

VIENMĒR!

Projekti

SIA “Forevers” īsteno atjaunojamo energoresursu ieviešanas projektu ALTUM programmā “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā”

Projekta ietvaros uz biroja ēkas jumta Granīta ielā 9A, Rīgā pašpatēriņa nodrošināšanai tiks uzstādīts 72 kW saules paneļu parks ar kopējo saules paneļu jaudu 76,1 kW. Aktivitāte tiek īstenota ar programmas “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā” atbalstu, piešķirtā kapitāla atlaide – 18 225,31 EUR. 

Projekta ietvaros tiks panākts siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums – ne mazāks kā 6.66 tCO2 /gadā. 

Paredzamais projekta īstenošanas laiks: 05.11.2023. – 05.08.2024.


#NextgenEU, #InvestEU

SIA “FOREVERS” veic ieguldījumus procesu digitalizācijā un automatizācijā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.4.i. investīcijas “Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai” ietvaros
Projekts “SIA “Forevers” ražošanas un IKT procesu digitalizācija un automatizācija” (AIZ-DIGI-5)

Projekta mērķis ir īstenot kompleksu pasākumu kopumu būtiskai uzņēmuma esošo procesu digitalizācijai un automatizācijai. Projekta ietvaros paredzēts īstenot četras IKT procesu uzlabojošas investīcijas un deviņas ar ražošanas procesu digitalizāciju un automatizāciju saistītas investīcijas.

Projekta īstenošanas rezultātā būtiski tiks uzlabota esošā tīkla, serveru un videonovērošanas infrastruktūra, kā arī izveidota automatizēta un digitālu alkohola pārbaudes un caurlaides sistēma. Ražošanas procesu digitālā transformācija tiks īstenota 5 no 7 ražošanas posmiem –  izejvielu sadalē, izejvielu apstrādē (malšanā), smalcināšanā, formēšanā un dozēšanā, kā arī iepakošanā, tādejādi nodrošinot produktivitātes pieaugumu 3 produkcijas segmentos, savukārt 1 produkcijas segmenta ražošanas procesā samazināsies nepieciešamais darbinieku skaits.

Projekta kopējās izmaksas: 2 186 963,72 EUR

Eiropas Savienības finansējums (kapitāla atlaide): 566 410,84 EUR

Projekta īstenošanas ilgums: 05.2023.–12.2024.

#NextgenEU, #InvestEU

“Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS”” īstenošana.

Ir pabeigta projekta Nr. 1.2.1.4/18/A/034 “Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS”” īstenošana.

Projektā plānotās eksperimentālās tehnoloģijas ir ieviestas ražošanā, kā arī notiek visu jauno produktu ražošana. Projekta mērķis ir sasniegts pilnībā.

Informācija ievietota 2022. gada 30. jūnijā.

“Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS”” īstenošana.

Turpinās projekta Nr. 1.2.1.4/18/A/034 “Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS”” īstenošana.

Projekta īstenošana norit veiksmīgi. Abas projektā plānotās eksperimentālās iekārtas (eksperimentāla zemas temperatūras pasterizācijas līnija un eksperimentāla pirmapstrādes līnija Sous Vide procesam) ir piegādātas, uzstādītas un ieviestas ražošanā, kā arī ir uzsākta jauno produktu ražošana un testēšana.

Saskaņā ar līguma grozījumiem Nr. 3 tā īstenošana tiks veikta līdz 2022. gada 30. jūnijam. Projekta mērķis tiks sasniegts pilnībā.

Informācija ievietota 2022. gada 31. maijā.

“Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS”” īstenošana.

Turpinās projekta Nr. 1.2.1.4/18/A/034 “Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS”” īstenošana.

Projekta īstenošana norit veiksmīgi. Visas atlikušās projekta ietvaros plānotās iekārtas (eksperimentāla zemas temperatūras pasterizācijas līnija, eksperimentāla pirmapstrādes līnija Sous Vide procesam, porcijas griešanas iekārta), ir izgatavošanas procesā.

Saskaņā ar līguma grozījumiem Nr. 3 tā īstenošana tiks veikta līdz 2022. gada 30. jūnijam. Projekta mērķis tiks sasniegts pilnībā.

Informācija ievietota 2022. gada 29. aprīlī.

“Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS” īstenošana.

Turpinās projekta Nr. 1.2.1.4/18/A/034 “Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS”” īstenošana.

Projekta īstenošana norit veiksmīgi. Visas atlikušās projekta ietvaros plānotās iekārtas (eksperimentāla zemas temperatūras pasterizācijas līnija, eksperimentāla pirmapstrādes līnija Sous Vide procesam, porcijas griešanas iekārta), ir izgatavošanas procesā.

Saskaņā ar līguma grozījumiem Nr. 3 tā īstenošana tiks veikta līdz 2022. gada 30. jūnijam. Projekta mērķis tiks sasniegts pilnībā.

Informācija ievietota 2022. gada 31. martā.

“Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS”” īstenošana.

Turpinās projekta Nr. 1.2.1.4/18/A/034 “Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS”” īstenošana.

Projekta īstenošana norit veiksmīgi. Visas atlikušās projekta ietvaros plānotās iekārtas (eksperimentāla zemas temperatūras pasterizācijas līnija, eksperimentāla pirmapstrādes līnija Sous Vide procesam, porcijas griešanas iekārta), ir izgatavošanas procesā.

Saskaņā ar līguma grozījumiem Nr. 3 tā īstenošana tiks veikta līdz 2022. gada 30. jūnijam. Projekta mērķis tiks sasniegts pilnībā.

Informācija ievietota 2022. gada 28. februārī.

“Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS”” īstenošana.

Turpinās projekta Nr. 1.2.1.4/18/A/034 “Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS”” īstenošana.

Projekta īstenošana norit veiksmīgi. Visas atlikušās projekta ietvaros plānotās iekārtas (eksperimentāla zemas temperatūras pasterizācijas līnija, eksperimentāla pirmapstrādes līnija Sous Vide procesam, porcijas griešanas iekārta), ir izgatavošanas procesā.

Saskaņā ar līguma grozījumiem Nr. 3 tā īstenošana tiks veikta līdz 2022. gada 30. jūnijam. Projekta mērķis tiks sasniegts pilnībā.

Informācija ievietota 2022. gada 31. janvārī.

“Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS”” īstenošana.

Turpinās projekta Nr. 1.2.1.4/18/A/034 “Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS”” īstenošana.

Projekta īstenošana norit veiksmīgi. No 2021. gada 13. līdz 29. decembrim Ir veikta pēdējā publiskā iepirkuma procedūra projekta ietvaros par porcijas griešanas iekārtas iegādi, par uzvarētāju atzīstot SIA “BALTIC PACK” ar piedāvāto līgumcenu 79 800 EUR.

Saskaņā ar līguma grozījumiem Nr. 3 tā īstenošana tiks veikta līdz 2022. gada 30. jūnijam. Projekta mērķis tiks sasniegts pilnībā.

Informācija ievietota 2021. gada 30. decembrī.

“Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS”” īstenošana.

Turpinās projekta Nr. 1.2.1.4/18/A/034 “Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS”” īstenošana.

Projekta īstenošana norit veiksmīgi. Papildus iepriekš iegādātajām iekārtām ir iegādāta un uzstādīta vakuuma šprice, par kuru ir saņemts arī ES līdzfinansējums no CFLA, kā arī iegādāts un uzstādīts ledus ģenerators, par kuru ES līdzfinansējums no CFLA tiks pieprasīts ar nākamo (noslēguma) maksājuma pieprasījumu.

Ir parakstīti līguma grozījumi ar CFLA par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2022. gada 30. jūnijam. Projekta mērķis tiks sasniegts pilnībā.

Informācija ievietota 2021. gada 29. oktobrī.

“Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS”” īstenošana.

Turpinās projekta Nr. 1.2.1.4/18/A/034 “Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS”” īstenošana.

Projekta īstenošana norit veiksmīgi. No Projekta ietvaros plānotajām 12 iekārtām pilnībā ir iegādātas, uzstādītas un darbojas 8 iekārtas. Ir pilnībā apgūtas attiecināmās izmaksas 903 133,80 EUR apmērā (nepilni 62% no kopējās attiecināmo izmaksu summas), kā arī daļēji apmaksāta vēl viena iekārta (eksperimentāla zemas temperatūras pasterizācijas līnija), kas šobrīd ir izgatavošanas procesā.

Ekonomikas ministrija ir atbalstījusi projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2022. gada 30. jūnijam. Projekta mērķis tiks sasniegts pilnībā.

Informācija ievietota 2021. gada 3. augustā.

“Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS”” īstenošana.

Turpinās projekta Nr. 1.2.1.4/18/A/034 “Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS”” īstenošana.

Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā tiks iesniegts kārtējais maksājuma pieprasījums par liela mēroga eksperimentālas Sous Vide gatavo ēdienu ražošanas līnijas komponenšu iegādi 285 679.80 EUR apmērā.

Projekta mērķi plānots sasniegt pilnībā un paredzētajā termiņā.

Informācija ievietota 2020. gada 17. augustā.

“Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošana SIA FOREVERS”” īstenošana.

Notiek projekta Nr. 1.2.1.4/18/A/034 “Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS”” īstenošana.

Ir veikta vairāku liela mēroga eksperimentālas Sous Vide gatavo ēdienu ražošanas līnijas komponenšu iegāde 396 304.00 EUR apmērā.

Projekta mērķi plānots sasniegt pilnībā un paredzētajā termiņā.

Informācija ievietota 2020. gada 17. februārī.

Jauno produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “Forevers”

2019. gada 1. jūlijā SIA “FOREVERS” ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 1.2.1.4/18/A/034 “Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS”” īstenošanu.

Projekta mērķis ir SIA “FOREVERS” produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunus produktus un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai.

Projekta īstenošanas rezultātā SIA “FOREVERS” plāno ieviest rūpnieciskā ražošanā četrus jaunus produktus – gatavos ēdienus, kas gatavoti pēc Sous Vide metodes:

  1. Šašliks ar dārzeņiem (marinēti gaļas gabali apcepti ar ceptiem dārzeņiem iesmiņā);
  2. Gaļas medaljoni ar sieru (gaļas ripa ar siera gabaliņiem);
  3. Steiks ar dārzeņiem (gaļas gabali vai saklapēta gaļa ar ceptiem dārzeņiem);
  4. Desiņas ar ceptiem kartupeļiem (kupātveidīgas desiņas ar ceptiem kartupeļiem).

Lai būtu iespējams uzsākt jauno produktu ražošanu un sasniegt projektā izvirzīto mērķi, pēc uzņēmuma definētajām prasībām ir nepieciešams izgatavot, piegādāt, uzstādīt un testēt reālā ražošanas vidē unikālu ražošanas tehnoloģiju – liela mēroga eksperimentālu Sous Vide gatavo ēdienu ražošanas līniju.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 1 463 981.00 EUR, t.sk. publiskais līdzfinansējums ir 45% jeb 658 791.45 EUR.

Projekta īstenošanu ir plānots pabeigt līdz 2021. gada 31. maijam.

Informācija ievietota 2019. gada 7. augustā.