Projekti

Jauno produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā

SIA “Forevers”

2019. gada 1. jūlijā SIA “FOREVERS” ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 1.2.1.4/18/A/034 “Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS”” īstenošanu.

Projekta mērķis ir SIA “FOREVERS” produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunus produktus un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai.

Projekta īstenošanas rezultātā SIA “FOREVERS” plāno ieviest rūpnieciskā ražošanā četrus jaunus produktus – gatavos ēdienus, kas gatavoti pēc Sous Vide metodes:

1. Šašliks ar dārzeņiem (marinēti gaļas gabali apcepti ar ceptiem dārzeņiem iesmiņā);

2. Gaļas medaljoni ar sieru (gaļas ripa ar siera gabaliņiem);

3. Steiks ar dārzeņiem (gaļas gabali vai saklapēta gaļa ar ceptiem dārzeņiem);

4. Desiņas ar ceptiem kartupeļiem (kupātveidīgas desiņas ar ceptiem kartupeļiem).

Lai būtu iespējams uzsākt jauno produktu ražošanu un sasniegt projektā izvirzīto mērķi, pēc uzņēmuma definētajām prasībām ir nepieciešams izgatavot, piegādāt, uzstādīt un testēt reālā ražošanas vidē unikālu ražošanas tehnoloģiju – liela mēroga eksperimentālu Sous Vide gatavo ēdienu ražošanas līniju.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 1 463 981.00 EUR, t.sk. publiskais līdzfinansējums ir 45% jeb 658 791.45 EUR.

Projekta īstenošanu ir plānots pabeigt līdz 2021. gada 31. maijam.

Informācija ievietota 2019. gada 7. augustā.

 

 

“Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS””

īstenošana.

Notiek projekta Nr. 1.2.1.4/18/A/034 “Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS”” īstenošana.

Ir veikta vairāku liela mēroga eksperimentālas Sous Vide gatavo ēdienu ražošanas līnijas komponenšu iegāde 396 304.00 EUR apmērā.

Projekta mērķi plānots sasniegt pilnībā un paredzētajā termiņā.

Informācija ievietota 2020. gada 17. februārī.

 

“Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS”” īstenošana.

Turpinās projekta Nr. 1.2.1.4/18/A/034 “Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS”” īstenošana.

Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā tiks iesniegts kārtējais maksājuma pieprasījums par liela mēroga eksperimentālas Sous Vide gatavo ēdienu ražošanas līnijas komponenšu iegādi 285 679.80 EUR apmērā.

Projekta mērķi plānots sasniegt pilnībā un paredzētajā termiņā.

Informācija ievietota 2020. gada 17. augustā.

 

“Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS”” īstenošana.

Turpinās projekta Nr. 1.2.1.4/18/A/034 “Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA “FOREVERS”” īstenošana.

Projekta īstenošana norit veiksmīgi. No Projekta ietvaros plānotajām 12 iekārtām pilnībā ir iegādātas, uzstādītas un darbojas 8 iekārtas. Ir pilnībā apgūtas attiecināmās izmaksas 903 133,80 EUR apmērā (nepilni 62% no kopējās attiecināmo izmaksu summas), kā arī daļēji apmaksāta vēl viena iekārta (eksperimentāla zemas temperatūras pasterizācijas līnija), kas šobrīd ir izgatavošanas procesā.

Ekonomikas ministrija ir atbalstījusi projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2022. gada 30. jūnijam. Projekta mērķis tiks sasniegts pilnībā.

Informācija ievietota 2021. gada 3. augustā.