Uzņēmuma ziņas

06/26/2018

“Forevers” augstākais vērtējums kā stabilam Latvijas uzņēmumam ar augstu kredītspēju

Esam pagodināti informēt, ka uzņēmums “Forevers” AS “Kredītinformācijas Birojs” (KIB) novērtējumā atzīts kā stabils Latvijas uzņēmums ar zemu saistību neizpildes risku, tā ierindojoties starp 5% Latvijas uzņēmumu, kas atbilst stingrajiem sertificēšanas standartiem.

Par saņemtā kredītreitinga nozīmību stāsta Andrejs Ždans, SIA “Forevers” valdes loceklis: “Saņemtais vērtējums ir atzinība Forevers stabilitātei ilgtermiņā, kas nenoliedzami ir labs signāls gan mūsu darbiniekiem un sadarbības partneriem, gan Latvijas ekonomikai kopumā, jo valsts izaugsmei būtiski ir uz vietas ražojošie uzņēmumi. Strādājot pie dažādiem modernizācijas projektiem, jaunu produktu ieviešanas, sava veikalu tīkla attīstības, mums vienmēr ir svarīgi izsvērti lēmumi, skaidri definēti mērķi un finanšu caurspīdība. Iegūtais sertifikāts to apliecina.”

Jau otro gadu AS “Kredītinformācijas Birojs” sertificē finansiāli stabilākos Latvijas uzņēmumus. Informē Intars Miķelsons, AS “Kredītinformācijas Birojs” komercdirektors:

“Svarīgākie kritēriji sertifikāta “Stiprākais Latvijā” piešķiršanai ir augsts kredītreitings, kas prognozē zemu saistību neizpildes risku divpadsmit nākamajos mēnešos. Uzņēmumu kredītspēja tiek novērtēta un reitingi tiek noteikti pēc kredītreitinga principa, kas sastāv no informācijas par finanšu pienākumiem, parāda maksājumu vēsturi, finanšu rezultātiem – apgrozījumu, rentabilitāti, likviditāti, pašu kapitālu, citām attiecībām un to izmaiņām. Tiek vērtētas darījumu attiecības, juridiskie ierobežojumi, uzņēmējdarbības risks un cita būtiska informācija.” 

Kredītreitinga aprēķinam tiek izmantoti dati, kurus AS “Kredītinformācijas birojs” saņem no Valsts Uzņēmumu reģistra, Valsts Ieņēmumu dienesta, kredītiestādēm – komercbankām, līzinga kompānijām un citiem aizdevējiem, kā arī būvniecības, tirdzniecības, enerģētikas un citu nozaru uzņēmumiem. No visiem Latvijas uzņēmumiem tikai 5% izpilda visus kritērijus, lai kvalificētos nosaukumam “Stiprākais Latvijā”.

Vērtējot gaļas pārstrādes nozari kopumā*, KIB secinājis, ka augstākajam vērtējumam atbilst 27% uzņēmumu, 12% atrodas t.s. “dzeltenajā zonā”, kas nozīmē, ka uzņēmuma kredītspēja ir normas robežās.  Savukārt  20% finansiālas problēmas ir šobrīd vai tiek prognozētas tuvākā gada laikā, ja tās netiks analizētas.

“Gaļas pārstrāde ir sarežģīta nozare, kas katru dienu saskaras ar daudziem izaicinājumiem, Finanšu stabilitātes vērtējums mums ir svarīgs atskaites punkts, kas dod papildu stimulu iesāktos projektus turpināt,” piebilst A. Ždans.

*AS “Kredītinformācijas birojs” savā analīzē iekļāva 232 gaļas nozares uzņēmumus, kas atbilst ES Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE) 10.1. kodam: Gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana.