Uzņēmuma ziņas

06/01/2018

Par nomināciju "Stiprākais Latvijā 2017"

Ar prieku paziņojam, ka SIA Forevers ieguva serifikātu, kas apstiprina, ka uzņēmumam ir augsts kredītspējas novērtējums, kas ir nozīmīgs ieguldījums stabīlas valsts nākotnes ekonomikas veidošanā!

Jau otro gadu AS “Kredītinformācijas Birojs” sertificē finansiāli stabilākos Latvijas uzņēmumus. Svarīgākie kritēriji sertifikāta “Stiprākais Latvijā” piešķiršanai ir augsts kredītreitings, kas prognozē zemu saistību neizpildes risku divpadsmit nākamajos mēnešos. Uzņēmumu kredītspēja tiek novērtēta un reitingi tiek noteikti pēc kredītreitinga principa, kas sastāv no informācijas par finanšu pienākumiem, parāda maksājumu vēsturi, finanšu rezultātiem – apgrozījumu, rentabilitāti, likviditāti, pašu kapitālu, citām attiecībām un to izmaiņām. Tiek vērtētas darījumu attiecības, juridiskie ierobežojumi, uzņēmējdarbības risks un cita būtiska informācija.

Kredītreitinga aprēķinam tiek izmantoti dati, kurus AS “Kredītinformācijas birojs” saņem no Valsts Uzņēmumu reģistra, Valsts Ieņēmumu dienesta, kredītiestādēm – komercbankām, līzinga  kompānijām un citiem aizdevējiem, kā arī būvniecības, tirdzniecības, enerģētikas un citu nozaru uzņēmumiem.

No visiem Latvijas uzņēmumiem tikai 5% izpilda visus kritērijus, lai kvalificētos nosaukumam “Stiprākais Latvijā”.