Uzņēmuma ziņas

09/11/2018

Andrejs Ždans: Darbaspēka deficīta apstākļos jāinvestē esošajos darbiniekos

Lai celtu uzņēmuma konkurētspēju un rastu risinājumu pieaugošajam darbinieku deficītam, šā brīža svarīgākais uzdevums ir novirzīt investīcijas cilvēkresursos. Piemēram, pērn "Forevers" investējis aptuveni 80 tūkstošus eiro darbinieku apmācību programmās, no kuriem vairāk nekā ceturtā daļa ir apgūti no Eiropas Savienības fondiem.

Tieši darbaspēka jautājums būs viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko saskarsies ikviens uzņēmums Latvijā turpmākajos gados. Pirmkārt, darbaspējīgo iedzīvotāju skaits Latvijā samazinās. Otrkārt, Centrālās statistikas pārvaldes dati (CSP) liecina, ka pērn no valsts ir izbraukuši vairāk nekā 150 tūkstoši iedzīvotāju. Tai pat laikā CSP dati liecina, ka šī gada nogalē bezdarbs Latvijā tuvosies 7%, bet nākamgad tas būs vēl mazāks. No vienas puses – ziņa par bezdarba līmeņa samazināšanos ir laba. No otras – jau šobrīd gandrīz katrs Latvijā strādājošs uzņēmējs ikdienā risina darbinieku deficīta problēmu, turklāt vēl viena negatīva tendence, ar kuru jārēķinās, ir, ka lielākā daļa šī brīža bezdarbnieku dažādu iemeslu dēļ patstāvīgu darbu nemaz nemeklē.

Ir vairāki veidi, kā risināt darbaspēka problēmu. Piemēram, ar biznesa efektivitātes uzlabošanu, ražošanā automatizējot ražošanas procesus. Tomēr tikpat svarīgs un nereti ne līdz galam novērtēts piegājiens ir investīcijas darbiniekos, jo šodien kā vēl nekad iepriekš ir jāsaprot, ka galvenā uzņēmuma vērtība ir cilvēks. Tikai šādi definējot uzņēmuma pamata vērtības, var cerēt uz ilgtspējīgu darbību un izaugsmi nākotnē.

Mums ir būtiska ne tika darbinieka iegūtā izglītība, bet arī kvalifikācija, zināšanas atbilstoši nozarei un darbības specifikai, konkrētā cilvēka talantu un spēju attīstība. Tāpēc ar īpašu rūpību pievēršam uzmanību, lai darbiniekam būtu iespējas sevi realizēt, būt radošam un iesaistīties uzņēmuma izaugsmes procesos. Šis pasākumu kopums nozīmē nemitīgu cilvēkkapitāla vērtības celšanu.

Vērtējot "Forevers" pieredzi, jāatzīst, ka ieguldījumi personālā attiecas uz dažāda līmeņa darbiniekiem. Lai sekotu līdzi tirgus un pasaules tendencēm, uzņēmums strādā pie LEAN sistēmas ieviešanas, kas orientējas uz ražošanas efektivitātes uzlabošanu un resursu optimizāciju. Liela daļa apmācību bijušas par pārdošanu, mārketingu, zīmolvedību, tai skaitā ražošanas darbiniekiem, lai visi vienādi izprotam zīmola un mārketinga vērtību uzņēmumā. Tāpat būtiska sadaļa attiecas uz pieredzes apmaiņu ar citiem tirdzniecības un ražošanas uzņēmumiem gan Latvijā, gan ārpus tās. Regulāri arī piedalāmies dažādās starptautiskās izstādes un forumos. Darbinieku zināšanas nepārtraukti pilnveidojam arī klientu servisa jomā.

 

Lasīt vairāk:

DELFI: Andrejs Ždans: Darbaspēka deficīta apstākļos jāinvestē esošajos darbiniekos

IR.lv: Darba spēka deficīta apstākļos ir jāinvestē darbiniekos